ulkomaanluotto


ulkomaanluotto
источники кредитования за рубежом иностранный кредит

Suomen ja Venäjän Tekninen sanakirja. 2014.